Quarna sopra    tav 1

Quarna sotto    tav 1

Quassa    tav 2

Quassa    tav 4