Badia di Dulzago 202 tav. 8

Bagain tav. 4

 Bagain tav. 6

Baraggia 281 tav. 5

Baraggia 281 tav. 6

Baraggia tav. 3

Baraggia tav. 5

Baraggia tav. 7

Baraggia tav. 8

Baraggione tav. 6

Baraggione tav. 8

Baragiotta tav. 5

Barozzera tav. 3

Barozzera tav. 4

Barquedo 385 tav. 4

Barza 213 tav. 2

Barza 213 tav. 4

Bassola tav. 1

Bedisco 246 tav. 8

BELGIRATE 199 tav. 2

Bellaria tav. 5

Bellaria tav. 8

BELLINZAGO NOVARESE 192 Tav. 8

Belvedere tav. 1

Bertasacco tav. 5

Bertolotto tav. 5

Berzonno 400 tav. 3

Béttole tav. 5

Bicocca tav. 3

Bicocca tav. 4

Bicocca tav. 5

Bicocca tav. 6

Bindillina tav. 6

Bindillina tav. 8

BOCA 389 tav. 5

Boggi tav. 1

BOGOGNO 283 tav. 6

Bolco tav. 1

Bolco tav. 3

Boleto 696 tav. 3

Boleto 696 tav. 1

BOLZANO NOVARESE 422 tav. 3

BOLZANO NOVARESE 422 tav. 4

Bonda Grande 553 tav. 5

Bonda Grande 553 tav. 7

Borca 355 tav. 1

Borghetto 422 tav. 4

Borghetto tav. 3

Borgo Agnello tav. 4

Borgo Agnello tav. 6

BORGO TICINO 299 tav. 6

BORGOMANERO 307 tav. 5

BORGOMANERO 307 tav. 6

Borzighello tav. 5

Bosco Solivo tav. 6

BOSCOPIANE tav. 7

BOSCOPIANE tav. 8

BREIA 809 tav. 3

Briallo 433 tav. 3

BRIGA NOVARESE 245 tav. 3

BRIGA NOVARESE 245 tav. 4

BRIGA NOVARESE 245 tav. 5

BRIGA NOVARESE 245 tav. 6

BROVELLO 445 tav. 2

Bruschera tav. 4

Buccione tav. 3

Bugnate 449 tav. 3